< Cofnij

Bezpłatne webinarium „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”

Zapraszamy do udziału w webinarium, które poświęcone będzie realizacji oraz wdrożeniu efektów projektu pn. „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją - jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.3.

Spotkanie w formule online odbędzie się 19 marca 2021 roku w godz. 9:00-14:45.

Podczas webinarium zaprezentowany zostanie model kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją. Dokument zawierający program kształcenia został opracowany przez zespół ekspertów, w skład którego wchodzili m.in. zarówno przedstawiciele organizacji pracodawców, jak i organizacji pozarządowych. Jest on także wynikiem praktycznych doświadczeń po przeprowadzeniu dwóch pilotażowych edycji studiów podyplomowych.

Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad rolą i miejscem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją na rynku pracy, wymiany doświadczeń specjalistów, którzy ukończyli studia podyplomowe, jak również do przywołania dobrych praktyk w kształceniu tej grupy zawodowej.

Organizatorem webinarium jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Na stronie https://www.zus.pl/ dostępny jest formularz zgłoszeniowy na webinarium.

» Agenda webinarium