< Cofnij

19. Światowy Dzień Walki z Rakiem

Plakat

Hasłem przewodnim obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest  APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne,  intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce. W naszym kraju pomimo poprawy wyników leczenia w okresie ostatnich 15-20 lat ( z 30% do 45% przeżyć wieloletnich)  nadal średnie wskaźniki przeżycia są niższe o 10-15 punktów procentowych od uzyskiwanych w większości krajów Unii Europejskiej !

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację obecnej edycji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i  przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia .Z uznaniem przyjmujemy wszelkie pozytywne dotychczasowe działania Ministerstwa Zdrowia i Dyrektora Centrum-Onkologii-Instytutu wraz z Krajową Radą Onkologii  zmierzające do poprawy systemu organizacyjnego szeroko pojętej wysokojakościowej kompleksowej opieki onkologicznej i powszechnego dostępu do niej. Obecnie rozpoczęto pilotaż zasad funkcjonowania i finansowania Krajowej Sieci Onkologicznej z zamiarem wdrożenia takiej strategii na terenie całego kraju we wszystkich - spełniających określone kryteria merytoryczne i jakościowe -  regionalnych Centrach Onkologii i w Uniwersytetach Medycznych ściśle współpracujących z ośrodkami satelitarnymi niższych stopni referencyjności.