< Cofnij

16. edycja Nagród Naukowych POLITYKI

Już tylko do niedzieli 19 czerwca 2016 r. Fundacja Tygodnika POLITYKA przyjmuje zgłoszenia młodych naukowców do konkursu o 5 stypendiów po 30 tys. zł i 10 nagród finałowych. Lista piętnastu finalistów opublikowana zostanie w POLITYCE 14 września, a laureaci Nagród ogłoszeni zostaną 23 października podczas uroczystej gali w siedzibie POLITYKI.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.polityka.pl/stypendia i odesłanie go do północy 19 czerwca na adres: stypendia@polityka.pl.

Laureaci zostaną wyłonieni w ramach dwuetapowej procedury, przez dwie Kapituły w pięciu kategoriach nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych, technicznych i nauk o życiu. W skład Kapituły I etapu (Profesorskiej) wchodzą wybitni profesorowie, znawcy poszczególnych dyscyplin nauki. Przeprowadzą oni staranną selekcję zgłoszeń i przedstawią kandydatów do finału. Kapituła ta pracuje w niemal niezmiennym składzie od 2001 roku.

Wyłonieni przez Kapitułę I etapu finalistów konkursu poddani zostaną ocenie Kapituły II etapu (Obywatelskiej), do której zapraszamy osoby znane z aktywności publicznej oraz interesujących, szerokich poglądów na rzeczywistość społeczną. Wskaże ona pięciu laureatów, których badania uzna za szczególnie obiecujące, nie tylko w sensie ich praktycznej przydatności, ale generalnie dla postępu cywilizacyjnego i intelektualnego.

Wszystkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy, regulamin i składy Kapituł znajdują się na stronie: www.polityka.pl/stypendia

Polityka