Aktualności

Honorowy tytuł

Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uchwałą nr 78/2016 z dnia 25 maja 2016r., nadał prof. Eli Y. Adashi...

Wykłady otwarte

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwóch wykładach otwartych, które wygłosi Profesor Eli Y. Adashi - Visiting Professor i Doctora...

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiam, że 2 października 2016 r. zmarł prof. dr hab. ZYGMUNT MUSZYŃSKI emerytowany profesor zwyczajny,...

Nowa kadencja

W obecności nowo wybranych prorektorów, kanclerza i rzecznika prasowego odbyło się uroczyste pożegnanie JM Rektora prof. dra hab. Jacka...

Archiwum

Kategorie