< Cofnij

Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Zdjęcie

Z satysfakcją informujemy, że decyzją z dnia 29 maja 2018 roku Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania pod przewodnictwem prof. dra hab. Stanisława Lorenca, Stypendium Naukowe otrzymał Pan Piotr Celichowski z Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii naszego Uniwersytetu za pionierskie prace dotyczące nowych aspektów regulacji osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w układach doświadczalnych.

Serdecznie gratulujemy!