< Cofnij

Złoty jubileusz farmaceutów

Złoty jubileusz farmaceutów

W dniu 8 października  2021 roku w Auli Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP odbyła się Uroczystość Odnowienia Dyplomów Magistra Farmacji po 50 latach od ukończenia studiów. W uroczystości uczestniczył prof. dr hab. Michał Nowicki - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, reprezentujący JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego, Władze Dziekańskie Wydziału Farmaceutycznego: Dziekan - prof. dr hab. Anna Jelińska, oraz Prodziekani - dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak, prof. UMP i dr hab. Justyna Gornowicz-Porowska.

Wiele ciepłych słów pod adresem Jubilatów skierowali: Prorektor i Dziekan WF oraz prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak - Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów UMP, dr Arleta Matschay - Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, mgr farm. Alina Górecka - prezes Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

W uroczystości odnowienia wzięło udział 30 absolwentów kierunku farmacja rocznik 1965-1970. Wśród szacownych Jubilatów znaleźli się m. in. wieloletni kierownicy Katedr Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska, prof. dr hab. Wiesława Bylka, prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert, prof. dr hab. Maria Rybczyńska.

Naszym Absolwentom życzymy zdrowia, szczęścia, radości każdego dnia oraz wszelkiej pomyślności.

» Fotogaleria z wydarzenia