< Cofnij

Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

1 grudnia 2023 r. odbył się Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, podczas którego wybrano nowego Prezesa oraz członków Zarządu Głównego PTN. Na stanowisko Prezesa powołano Pana Profesora Tomasza Szczapę, Kierownika II Kliniki Neonatologii UMP, który zastąpił prof. dr. hab. n. med. Ryszarda Lauterbacha z UJ.

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne zajmuje się m.in. upowszechnianiem wiedzy medycznej, współdziałaniem w tworzeniu i realizacji programów poprawy opieki organizacyjnej i zdrowotnej nad noworodkiem, podnoszeniem poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów i neonatologów oraz współpracą międzynarodową w zakresie neonatologii.

Kadencja władz PTN trwa 4 lata.

Serdecznie gratulujemy!

Zjazd Wyborczy Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego