< Cofnij

Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

W dniach 22-24 listopada 2019 r. w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy odbył się Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM).

W pierwszej części zjazdu odbyła się sesja sprawozdawcza. Zarząd, w którego skład wchodziła doktorantka UMP mgr farm. Łucja Zielińska-Tomczak (Katedra i Zakład Edukacji Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu) uzyskał jednogłośnie absolutorium.

Punktem kulminacyjnym Zjazdu był wybór nowego Zarządu DFUM, w skład którego weszli:

Nadchodząca, trzecia kadencja DFUM jest kolejną z rzędu, w której w zarządzie funkcje pełnią doktoranci naszego Uniwersytetu.

» Więcej informacji


Zdjęcie
Zarządy DFUM od lewej ustępujący i po prawej nowej kadencji 

Zdjęcie
Nowy Zarząd  Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Zdjęcie
Doktoranci UMP w gremiach DFUM. Od lewej: mgr farm. Łucja Zielińska-Tomczak - II Wiceprzewodnicząca 2018/19, mgr farm. Szymon Tomczak - przewodniczący 2019/20 oraz mgr Anna Kuklińska - I Wiceprzewodnicząca 2017/2018