< Cofnij

Zespół ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością

prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Minister Zdrowia, zarządzeniem z dnia 24 października 2022 r., powołał Zespół do spraw koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością. W gronie ekspertów znalazł się prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, z Katedry i Zakładu Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości.

Zadaniem zespołu jest przygotowanie propozycji dwóch programów pilotażowych. Pierwszy z nich dotyczyć ma kompleksowej opieki nad pacjentami w wieku poniżej 18 lat, u których stwierdzono występowanie otyłości lub wysokie ryzyko jej wystąpienia. Drugi obejmować ma zakres kompleksowej opieki nad chorymi w wieku powyżej 18 lat, leczonymi z powodu otyłości (KOS-BMI 30+).

Serdecznie gratulujemy!