< Cofnij

Zespół do spraw opieki farmaceutycznej

Minister Zdrowia, zarządzeniem z dnia 8 lipca 2020 roku, powołał Zespół do spraw opieki farmaceutycznej. W gronie ekspertów wspomagających pracę zespołu znalazła się Pani dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska z Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej UMP.

Zadaniem zespołu będzie ustalenie przedmiotu i zakresu opieki farmaceutycznej, która ma być sprawowana w aptekach ogólnodostępnych oraz opracowanie szczegółowej koncepcji jej wdrożenia, analiza potrzeby przeprowadzenia pilotażu opieki farmaceutycznej w Polsce, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - opracowanie szczegółowej koncepcji jego przeprowadzenia, a także określenie źródła, zasad i trybu finansowania opieki farmaceutycznej.

Serdecznie gratulujemy!

dr hab. n. med. Agnieszka Neumann-Podczaska
   fot. MGR.FARM/farmacja.net sp. z o.o