< Cofnij

Zespół do spraw bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet

prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

Minister Zdrowia, Izabela Leszczyna, Zarządzeniem z dnia 6 maja 2024 roku powołała Zespół do spraw poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet. Grono ekspertów z ramienia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu reprezentuje prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska, Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego, kierownik Kliniki Rozrodczości i Katedry Medycyny Perinatalnej.

Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, a do jego zadań należy opracowywanie propozycji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia prokreacyjnego oraz opieki okołoporodowej.

Serdecznie gratulujemy!