< Cofnij

Zastrzyk Rektora

Nagrodzeni

Tegoroczne grono laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych przyjętych na pierwszy rok studiów na Wydziały Lekarski, Medyczny i Farmaceutyczny odebrało jednorazowe stypendium Rektora na wspólnym spotkaniu z Władzami Uczelni.

"Zastrzyki Finansowe Rektora" najlepszym z najlepszych wręczył JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski w towarzystwie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dra hab. Michał Nowickiego i dra hab. Piotra Rzymskiego - opiekuna kursu przygotowawczego do egzaminu praktycznego z olimpiady biologicznej.

Jak podkreślił JM Rektor szczególne miejsce w naszej Uczelni zajmują studenci, bo to wielokrotnie dzięki nim niemożliwe staje się możliwym, a kipiący entuzjazm zaraża pracowitością innych. Napawa nas dumą, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wybrały osoby tak utalentowane, dla których Uczelnia pozostanie w przyszłości miejscem pracy i rozwoju pasji.