< Cofnij

Zasłużona - Prof. dr hab. Maria Rybczyńska

Uprzejmie informujemy, że na wniosek Prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Pani Prof. dr hab. Maria Rybczyńska została wyróżniona przyznaną przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła odznaką honorową "Za zasługi dla ochrony zdrowia".

Ponadto na wniosek Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dra hab. Lucjusza Zaprutko, decyzją Komisji Nagród i Odznaczeń Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Pani Profesor otrzymała odznaczenie Zasłużony dla Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej.

Odznaczenia zostały wręczone dnia 26 maja 2017 roku podczas Gali 40-lecia kształcenia w Polsce na kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna, połączonej z IV Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych.

Dyplom

Medal