< Cofnij

Zakończenie I edycji studiów podyplomowych "Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej"

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 10 lipca 2022 r. zakończyliśmy zajęcia w ramach I edycji studiów podyplomowych "Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej" pod kierunkiem dr n. farm. Magdaleny Waszyk-Nowaczyk z Pracowni Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku oraz dr n. farm. Magdaleny Cerbin-Koczorowskiej z Zakładu Edukacji Medycznej. Koordynatorem technicznym kierunku była Pani mgr farm. Weronika Guzenda.

W ramach pierwszej edycji udział w studiach wzięło aż 55 słuchaczy.

Celem studiów było przygotowanie farmaceutów do prowadzenia poszczególnych świadczeń farmaceutycznych, rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

Pozytywne opinie absolwentów motywują nas do dalszej, intensywnej pracy. Cieszymy się, że program studiów spotkał się z tak entuzjastycznym odbiorem!

Obecnie trwają zajęcia w ramach II edycji studiów, a w marcu 2022 r. zakończyliśmy nabór na  edycję III i już myślimy o kolejnych naborach.

Absolwenci

Absolwenci

Pracownia Farmacji Praktycznej, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
Zakład Edukacji Medycznej
Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego