< Cofnij

Zakończenie 7. edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych

Uczestnicy 7. edycji studiów

W niedzielę 26 czerwca 2022 r. w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończenie zajęć w ramach 7. edycji Studiów Podyplomowych Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych.

Pod kierunkiem dra hab. n. med. Jacka Karczewskiego i dra n. med. Rafała Staszewskiego, kolejna edycja studiów podyplomowych zdała egzamin końcowy i ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe na naszej uczelni. W ramach siódmej edycji w programie udział wzięło 37 słuchaczy.

Spotkanie było również okazją do wspólnych podziękowań, życzeń i wymiany naukowych poglądów. Kolejna edycja studiów okazała się dużym sukcesem. Jak podkreślali uczestnicy studiów mocną stroną było połączenie wiedzy akademickiej z cenną praktyką. Wśród wykładowców byli nie tylko wykładowcy akademiccy, ale również doświadczeni menadżerowie z firm farmaceutycznych i CRO.

Obecnie trwają zajęcia w ramach ósmej edycji oraz rekrutacja na dziewiątą edycję studiów.

» Więcej informacji na temat programu oraz aktualnego naboru