< Cofnij

Zakład Medycyny Środowiskowej na rzecz walki z koronawirusem

Zaangażowanie pracowników Uniwersytetu na rzecz walki z koronawirusem ma miejsce na wielu polach. Publikacje naukowe, prace badawcze czy też eksperckie komentarze dla mediów stanowią jeden z obszarów, który definiuje nie tylko profesjonalizm, ale i wkład w zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizowanym na bieżąco spisem działań koordynowanych przez dra hab. Piotra Rzymskiego i pracowników Zakładu Medycyny Środowiskowej.

Baner