< Cofnij

Zakład Inżynierii Genetycznej w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

Zdjęcie
Z satysfakcją informujemy, że Uczelniane Centrum Aparaturowe otrzymało, decyzją Ministra Środowiska z dnia 02.07.2018, status prawny Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG) kategorii II. Oznacza to uzyskanie uprawnień do pracy z genetycznie zmodyfikowanymi mikroorganizmami (GMM), zaliczonymi do II kategorii zagrożenia (czytaj więcej). W skład ZIG-UCA wchodzą: Pracownia DNA, Pracownia hodowli komórkowej, Pracownia mikrobiologii, Pracownia bioobrazowania, zmywalnia i sterylizatornia.

Status ZIG umożliwia realizację projektów naukowych z zakresu szeroko pojętej biologii molekularnej, do których niezbędne jest wykorzystanie wektorów wirusowych i/lub bakteryjnych (zgodnych z przyznaną kategorią). Warunkiem realizacji wspomnianych badań w ZIG-UCA jest uzyskanie indywidualnej, dedykowanej do konkretnego projektu zgody w Ministerstwie Środowiska (czytaj więcej).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z możliwości oferowanych przez ZIG-UCA zapraszamy do kontaktu.

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!