< Cofnij

Zajęcia dla licealistów

W dniu 29.11.2016 r. odbyła się uroczystość otwarcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 dla liceów ogólnokształcących objętych patronatem JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem, prof. dr hab. Michał Musielak, przedstawiciele dziekanatów, pracownicy dydaktyczni uczestniczący w programie zajęć dla LO, dyrektorzy i nauczyciele wraz z około 600 licealistami z 15 szkół współpracujących z UMP - z Poznania i Wielkopolski.

Uroczystość otworzyła i prowadziła dr hab. Jolanta Dorszewska, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi. W pierwszych słowach powitała gości oraz przybliżyła działalność współpracy z liceami, podkreślając, że liczba szkół objętych patronatem przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zwiększyła się 5-krotnie od 2011 roku, kiedy to rozpoczęto działalność promującą Uczelnię wśród uczniów szkół średnich.

Następnie Prorektor Musielak skierował kilka słów do zgromadzonej młodzieży, przedstawiając specyfikę studiów na naszej Uczelni.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny, pt. „Godność osoby umierającej - powinnością moralną w medycynie” dr Justyny Czekajewskiej z Katedry Nauk Społecznych UMP.

» fotogaleria


Pełnomocnik Rektora
ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi
dr hab. Jolanta Dorszewska