< Cofnij

Zachowania samobójcze młodzieży w II dekadzie XX wieku

19 października 2016 roku w budynku Urzędu Marszałkowskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna pt.: „Zachowania samobójcze młodzieży w II dekadzie XX wieku”.

Podczas konferencji wyniki swoich badań przedstawili najbardziej cenieni polscy suicydolodzy. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem prof. dr hab. Michał Musielak oraz dyrektor ROPS Pani Aleksandra Kowalska, która odczytała list od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Wykład inauguracyjny wygłosiła wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego Pani prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz. Pani Profesor zwróciła uwagę na praktyczne problemy pracy z dziećmi oraz młodzieżą po próbach samobójczych. W niezwykle interesującym wykładzie połączyła teorię dotyczącą pracy z pacjentami, którzy dokonywali prób odebrania sobie życia z popartymi ogromnym doświadczeniem przykładami klinicznymi. Pierwszą część konferencji zakończył wykład socjologa, dra Krzysztofa Rosy, który podjął próbę analizy mitów związanych z samobójstwem.  W potocznej świadomości funkcjonuje wiele stereotypów związanych z samobójstwami, należy do nich fałszywe przekonanie, że osoba która wielokrotnie o samobójstwie wspomina nie targnie się na własne życia. Temat powrócił w drugiej części konferencji w wystąpieniu mgra Ryszarda Jabłońskiego, który przywołał filmu „Ostatnia rodzina” (reż. Jan. P. Matuszyński), gdzie znany prezenter radiowy Tomasz Beksiński przed popełnieniem samobójstwa pożegnał się na antenie z słuchaczami. Część wykładową zakończył gospodarz konferencji, dr hab. Adam Czabański, który zaprezentował wyniki swoich badań dotyczących postrzegania samobójstwa przez rówieśników osób, które odebrały sobie życie.

Obrad konferencji wysłuchało blisko 300 uczestników biernych, głownie nauczycieli, pedagogów, suicydologów, studentów oraz policjantów. Część wykładowa zakończyła się ciekawą dyskusją. Pytania zadawane przez słuchaczy dotyczyły głownie profilaktyki samobójstw wśród uczniów szkół.

 

Zachowania samobójcze młodzieży w II dekadzie XX wieku

Zachowania samobójcze młodzieży w II dekadzie XX wieku

Zachowania samobójcze młodzieży w II dekadzie XX wieku

Zachowania samobójcze młodzieży w II dekadzie XX wieku