< Cofnij

XIII Przeglądu Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Uprzejmie informujemy, że 18 stycznia 2019 r. odbyła się trzynasta edycja corocznego Przeglądu Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji organizowanego przez Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Sekcję Historii Chemii i Farmacji Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk.

Tym razem naszą Uczelnię oraz Katedrę i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych UMP reprezentowały aż dwie magistrantki. Pani Wiktoria Koszuda przedstawiła pracę „Diagnostyka laboratoryjna w polskim piśmiennictwie lekarskim w okresie zaborów” (promotor: prof. dr hab. Anita Magowska), natomiast Pani Iweta Ścisła przybliżyła publiczności „Charakterystykę społeczno-demograficzną studentów poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego w latach 1945-1955” (promotor: dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Falkowska).

Z przyczyn losowych udziału w Przeglądzie nie wzięła p. Anna Grzesiak, która opracowała temat "Farmaceutyczna socjotopografia Poznania w XIX i pierwszej połowie XX wieku".

Trud uczestników w przygotowanie prac magisterskich i referatów doceniono książkami oraz pamiątkowymi dyplomami. Słowa uznania należą się również opiekunom naukowym, którzy swoją pracą propagują wiedzę o tradycjach aptekarstwa.

Dyplom

Dyplom

Dyplom

Dyplom

Dyplom