< Cofnij

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

W ramach odbywającego się w dniach 2-4 czerwca 2022 r. w Bydgoszczy, XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, werdyktem komisji konkursowej I nagrodę za pracę "Zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej lub poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci w Polsce - raport Grupy ds. Zakażeń" otrzymała dr hab. n. med. Olga Zając-Spychała z Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej.

XI Zjazd PTOHD poświęcony był naukowym i praktycznym aspektom diagnostyki i leczenia chorób krwi i chorób nowotworowych, a także stanowił okazję do przedstawienia postępów w rozwoju onkologii i hematologii dziecięcej.

Serdecznie gratulujemy!


Dyplom