< Cofnij

XI Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

Uprzejmie informujemy, że 9 grudnia 2016 r. odbył się XI Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji organizowany przez Sekcję Historyczną Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Sekcję Historii Chemii i Farmacji Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. Praca Pani mgr farm. Marty Zdrojewskiej-Nowak, napisana w Katedrze i Zakładzie Historii Nauk Medycznych UMP, została uznana za wyróżniającą się i zarekomendowana w wersji skróconej do druku w czasopiśmie wydawanym przez Instytut Historii Nauki PAN "Analecta".

 

XI Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

XI Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji

XI Przegląd Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji