< Cofnij

Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo,

przed nami nowy rok akademicki i szczególne wyzwania związane z organizacją kształcenia w dobie pandemii.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z załączonym zarządzeniem i wytycznymi, jakie obowiązywać będą w roku akademickim 2020/2021. Sytuacja, z którą przyszło nam się mierzyć jest w dużej części nieprzewidywalna, dlatego też poszczególne punkty zarządzenia mogą ulegać modyfikacjom. O wszystkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.  

» Zarządzenie Rektora nr 104/20
» Wytyczne dla studentów i wykładowców związane z organizacją kształcenia w roku akademickim 2020/2021

Z wyrazami szacunku

Prof. Andrzej Tykarski
Rektor

Prof. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki