< Cofnij

Wyróżnienia dla najlepszych prac magisterskich

W dniu 28 czerwca br. w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczysta gala Naukowej Fundacji Polpharmy, na której wręczone zostały nagrody autorom najlepszych prac magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych.

Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne od ponad 40 lat. Finał konkursu odbył się 30 marca br. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie. Konkursowi i obradom jury przewodniczyła Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, jako Opiekun Zespołu Sekcji Studenckich Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Wiceprezes Towarzystwa. W skład Jury Konkursu weszli Profesorowie z Wydziałów Farmaceutycznych Uniwersytetów Medycznych Krakowa, Łodzi, Warszawy i Sosnowca.

W konkursie finałowym o miano autora najlepszej pracy magisterskiej walczyło 10 absolwentów Wydziałów Farmaceutycznych z całej Polski. Decyzją jury: pierwsze miejsce w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Prac Magisterskich zajął absolwent Wydziału Farmaceutycznego, Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Pan mgr Dariusz J. Wawrzyniak, który pod kierunkiem Dziekana Wydziału, Pana Prof. dr hab. Lucjusza Zaprutko oraz Pana Prof. dr hab. Jana Barciszewskiego, kierownika Zakładu Epigenetyki, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, wykonał swoją pracę magisterską, noszącą tytuł: "Wpływ pochodnych kwasów nukleinowych na wzrost komórek ludzkich". Nagrodę II stopnia otrzymał Dawid Gawliński za pracę wykonaną w Katedrze Toksykologii CM UJ Kraków. Nagrodę III stopnia otrzymała Dominika Krenczkowska za pracę wykonaną w Katedrze i Zakładzie Chemii Fizycznej UM Gdańsk.

Część oficjalną uroczystej gali zakończył wykład Prof. Jerzego Vetulaniego, pt. "Dlaczego umysł prowadzi nas na manowce" oraz występ laureata XVII Konkursu Chopinowskiego, Georgijsa Osokinsa z Łotwy.

 

Laureaci

Dyplom