< Cofnij

Wykład profesora Leonarda Wartofsky’ego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 16.45 w sali wykładowej nr 1010 w Centrum Biologii Medycznej UM w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 8 odbędzie wykład profesora Leonarda Wartofsky’ego pt. “Thyroid emergencies”. 

Profesor Leonard Wartofsky jest profesorem wizytującym i Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz wieloletnim redaktorem naczelnym czasopisma Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism, a obecnie Endocrine Reviews - najbardziej znaczących czasopism endokrynologicznych. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wykładzie. Uczestnictwo w tym wydarzeniu zostanie poświadczone certyfikatem.

Zdjęcie