< Cofnij

Wykład otwarty Profesora Ingolfa Cascorbi

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty „PERSPECTIVES OF INDIVIDUALIZED MEDICINE”, który wygłosi Profesor Ingolf Cascorbi. Wykład odbędzie się w piątek (13 października 2017 r.) o godzinie 10:30, w Centrum Biologii Medycznej UMP, sala 3008.

Profesor Ingolf Cascorbi jest kierownikiem Instytutu Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy).

Profesor Ingolf Cascorbi ukończył studia na kierunku biochemia na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (1978-1985), po których rozpoczął kolejne studia na kierunku medycyna (ukończył je w 1992, również na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim). Tytuł doktora w specjalności biochemia uzyskał w 1989, czyli w trakcie odbywania studiów medycznych. W latach 1994-1999 pracował w Instytucie Farmakologii Klinicznej w Klinice Uniwersyteckiej Charite w Berlinie. Doktorat z medycyny obronił w 1999 roku na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Rok później, Ingolf Cascorbi został powołany na stanowisko profesora w Instytucie Farmakologii na Uniwersytecie w Grefiswaldzie. W 2004 roku objął stanowisko profesora oraz kierownika Instytutu Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej na Uniwersytecie w Kilonii.

Zainteresowania naukowe Profesora Cascorbi obejmują farmakogenetykę enzymów metabolizujących leki oraz transporterów błonowych w odniesieniu do chorób nowotworowych, a także genetyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (z uwzględnieniem charakterystyki funkcjonalnej tych czynników). Pan Profesor Ingolf Cascorbi jest współautorem ponad 200 prac naukowych, które zostały zacytowane ponad 11 000 razy (indeks Hirscha = 52 wg Web of Science).

Plakat