< Cofnij

Wyjątkowe spotkanie

Szczególne miejsce w naszej uczelni zajmują studenci, bo to wielokrotnie dzięki nim niemożliwe staje się możliwym, a kipiący entuzjazm zaraża pracowitością innych. Jesteśmy dumni, że wśród studentów przyjętych na pierwszy rok studiów są osoby tak utalentowane jak  finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych. Dlatego też Władze naszej Uczelni podjęły decyzję o specjalnym wyróżnieniu studentów pierwszorocznych, którzy w 2017 roku okazali się najlepszymi z najlepszych. W obecności Prorektora ds. studenckich prof. dra hab. Edmunda Grześkowiaka i Prorektora ds. dydaktyki i kształcenia podyplomowego prof. dra hab. Ryszarda Marciniaka, JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski w dniu 31 października gościł siedmiu wybitnych studentów kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim I. W gronie wyróżnionych finansowym "zastrzykiem" Rektora, bonem na zakup wydawnictw naukowych oraz drobnymi upominkami znaleźli się : Julia Czarnecka, Paulina Smaruj, Tomasz Chady, Bartosz Kiszka, Michał Pawlak, Piotr Płócienniczak i Mikołaj Żołyński.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie