< Cofnij

Władze Stowarzyszenia Absolwentów UMP

Uprzejmie informujemy, że 16 września 2021 roku odbyło się XIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Na zebraniu ukonstytuowały się nowe Władze w składzie:

• Przewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MAŃKOWSKI
• Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Przemysław MIKOŁAJCZAK
• Skarbnik - dr Małgorzata POSŁUSZNA-LAMPERSKA
• Sekretarz - dr hab. Alicja SEKULA
• Członkowie - prof. dr hab. Marian KRAWCZYŃSKI, prof. dr hab. Andrzej OBRĘBOWSKI, dr Włodzimierz STOLZMANN

Komisja Rewizyjna:
• Przewodnicząca - dr hab. Magdalena OGRODOWCZYK
• Członek - dr Antoni DMOCHOWSKI

Sąd Koleżeński:
• Przewodniczący - prof. dr hab. Jerzy WÓJTOWICZ
• Członek - dr Małgorzata HARASYMCZUK
• Członek - prof. dr hab. Wojciech CICHY