< Cofnij

Wiktor Dega - życie i dzieło

W dniach 8-9 listopada 2018 roku w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Człowiek i zdrowie. Wiktor Dega - życie i dzieło. Konferencja została zorganizowana przez Wydział IV Nauk Medycznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Honorowy patronat objęli Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - prof. dr hab. Andrzej Tykarski oraz  Rektorzy siedmiu Poznańskich Uczelni - Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Artystycznego, Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Muzycznej. Nasza Konferencja stanowi cykl ogólnopolskich konferencji promujących wybitnych poznaniaków - zasłużonych dla nauki.

Profesor Wiktor Dega - wielki ortopeda, powstaniec wielkopolski, żołnierz 1939 roku, powstaniec warszawski, rektor poznańskiej Akademii Medycznej, pionier nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji medycznej nie tylko w Polsce, ale i na świecie był niezwykłą postacią, którego idee przetrwały do dzisiaj. Konferencja nie tylko miała charakter historyczny, ale i wybiegający w przyszłość - co nauka i człowiek zyskały dzięki takiej postaci jaką był Profesor Dega.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali prof. dr hab. Ewa Florek - przewodnicząca Wydziału IV Nauk Medycznych PTPN i JM Rektor naszego Uniwersytetu - prof. dr hab. Andrzej Tykarski, który skierował wiele miłych słów do prawie 400 Uczestników obecnych na Sali Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP - pracowników UMP, lekarzy, doktorantów, studentów i uczniów poznańskich szkół.

» Czytaj więcej

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło

Wiktor Dega - życie i dzieło