< Cofnij

Tomik poetycki

27 marca w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu odbyło się spotkanie autorskie z prof. Jackiem Juszczykiem autorem tomiku poezji "Wiersze".

Profesor Jacek Juszczyk jest emerytowanym profesorem zwyczajnym naszego Uniwersytetu,  autorem i współautorem kilkuset artykułów naukowych, wielu monografii i podręczników medycznych. Szerokie zainteresowania i pasje Pana Profesora rozpoczęły się debiutem w Almanachu Unii Polskich Pisarzy Medyków Spektrum w roku 1978. Przez wiele lat publikował recenzje z zakresu twórczości poetyckiej (m.in. we „Współczesności”), plastyki, eseje z pogranicza sztuki, nauki, kultury i historii medycyny.

 

Okładka