< Cofnij

W porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Zdjęcie

W ramach realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych projektu "Ubezpieczenia społeczne-edukacja z ZUS" JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski w obecności Prorektora ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem prof. dra hab. Michała Musielaka oraz Zastępcy Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju dra Rafała Staszewskiego, z Prezes Dorotą Bieniasz - Członkiem Zarządu nadzorującego Pion Świadczeń i Orzecznictwa złożyli podpisy na umowie ramowej o współpracy partnerskiej.

W uroczystym podpisaniu ZUS reprezentowali Dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu Dobrochna Bubnowska, naczelnik Wydziału Organizacji i Analiz w I Oddziale ZUS, Magdalena Olejniczak koordynator oraz Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Marlena Nowicka. Podstawowym celem porozumienia jest partnerstwo obu instytucji w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej, a także współpraca przy realizacji wspólnych projektów z zakresu tematyki ubezpieczeń społecznych. Umowa zakłada  wzajemną wymianę doświadczeń i współpracę na styku nauki i praktyki.