< Cofnij

VIVAT ACADEMIA! VIVANT PROFESSORES!

5 października w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nasza Uczelnia zainaugurowała kolejny rok akademicki. W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele społeczności akademickiej, studenci oraz liczne grono gości. Ponad tysiąc siedemset młodych ludzi rozpoczęło właśnie nowy etap w swoim życiu - studia w poznańskim Uniwersytecie Medycznym. Przede wszystkim dla nich zabrzmiało Gaudeamus Igitur w zgodnym chórze uczelnianym pod batutą profesora Przemysława Pałki.

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki w otoczeniu Prorektorów i członków Senatu naszej Uczelni dokonał uroczystego otwarcia kolejnego okresu studiów w 95-letniej tradycji studiów lekarskich w Poznaniu.

Ważnym punktem przebiegu było wręczenie Złotych Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę, nagród im. Władysława Biegańskiego, Ministra Zdrowia, Złotych Laurów Akademickich oraz Medalu im. Karola Marcinkowskiego. Aż 39 osób odebrało z rąk JM Rektora dyplomy doktora habilitowanego.

Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Wojciecha Kozubskiego pt. "Migrena na tle innych samoistnych bólów głowy" uświetnił całą uroczystość.


Z okazji Inanuguracji Roku Akademickiego na ręce JM Rektora prof. dra hab. Jacka Wysockiego zlożono listy gratulacyjne między innymi od:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Prezydenta Miasta Poznania