< Cofnij

Uroczyste zakończenie

W sobotę 21 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się uroczyste dyplomatorium absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego.

W dyplomatorium wzięło udział 91 byłych studentów Wydziału Lekarskiego II. W imieniu władz uczelni dyplomy wręczył JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki oraz Dziekan WLII prof. dr hab. Zbigniew Krasiński. W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej WIL głos zabrał dr Krzysztof Kordel.

Uroczystość uświetnił występ Chóru UM.