< Cofnij

Uroczysta Gala Nauki

Już po raz drugi, Kanclerze Kolegiów Nauk zorganizowali Galę Nauki, podczas której wybitnym Naukowcom naszej Uczelni wręczone zostały Indywidualne oraz Zespołowe Nagrody Naukowe Rektora za osiągnięcia w roku 2021. Motto naszego spotkania brzmiało: Bądźmy razem w tym szczególnym dniu, aby wspólnie świętować osiągnięcia i sukcesy naukowe Pracowników naszego Uniwersytetu!

Prowadzący uroczystość dr hab. n. med. Ewelina Gowin oraz prof. dr hab. Piotr Eder, w imieniu gospodarzy spotkania - Kanclerzy Kolegiów Nauk, serdecznie powitali wszystkich Gości, w tym Władze UMP, a przede wszystkim wyróżnionych Laureatów.

W swoim przemówieniu JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski podkreślił wagę i znaczenie uroczystego wyróżnienia Pracowników, którzy osiągnęli największe sukcesy na polu nauki. JM Rektor nawiązał także do tradycji akademickiej wykładów ujmując wymiar symboliczny i znaczenie tematyki wystąpień Młodego Naukowca i Mistrza, wspominając, iż Medycyna też jest Sztuką. Na koniec przekazał gratulacje Wyróżnionym.

Uroczystego uhonorowania oraz wręczenia nagród dokonali: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski, prof. dr hab. Michał Nowicki Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kanclerze Kolegiów Nauk: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek - Kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych, prof. dr hab. Marek Ruchała - Kanclerz Kolegium Nauk Medycznych i prof. dr hab. Jarosław Walkowiak - Kanclerz Kolegium Nauk o Zdrowiu.

Nagrody za całokształt pracy naukowej otrzymali nasi Giganci: prof. dr hab. Janina Lulek i prof. dr hab. Przemysław Mikołajczak oraz prof. dr hab. Anna Latos-Bieleńska. Nagrody specjalne za efektywność naukową trafiły do rąk 14 Kierowników najbardziej efektywnych Jednostek UMP.

Przyznaną po raz pierwszy, prestiżową Nagrodę Rady Nauki i Kanclerzy Kolegiów Nauk za efektywność naukową i innowacyjność w badaniach naukowych w ujęciu aplikacyjnym otrzymał prof. dr hab. Przemysław Guzik.

Wręczenie nagród za rozprawy doktorskie, które odebrało 7 Młodych Naukowców, poprzedził wykład lek. Doroty Filipowicz - Doktorantki z Katedry i Kliniki Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych nt. „Mikroelementy, tarczyca a ciąża”. Następnie wręczone zostały Nagrody naukowe za osiągnięcia indywidualne, które otrzymało 33 Laureatów.

Zgodnie z tradycją uroczystość została uświetniona wykładem Mistrza nt. „Mukowiscydoza - wbrew nadziei mieć nadzieję”, który wygłosił prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, Kanclerz Kolegium Nauk o Zdrowiu i Kierownik Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. W intrygujący wykład nie bez powodu wpleciona została muzyka Fryderyka Chopina.

Na kolejnym etapie uroczystości, Liderom 50 zespołów badawczych zostały wręczone nagrody zespołowe, w trzech dyscyplinach: naukach farmaceutycznych, naukach o zdrowiu oraz naukach medycznych.

Akcentem muzycznym, kończącym Galę Nauki, był występ fortepianowy Pana dr. Radosława Matei, poświęcony muzyce filmowej Krzysztofa Komedy, sławnego absolwenta naszej Alma Mater, lekarza i wybitnego jazzmana.

Wszystkim Laureatom Kanclerze Kolegiów Nauk ponownie składają najserdeczniejsze gratulacje! Warto zwrócić uwagę, że nagrodzone osiągnięcia naukowe stanowiły podstawę sukcesu ewaluacji naukowej UMP (dwie kategorie A i jedna B+). 

Kanclerze Kolegiów Nauk

nagrody za całokształt 
   Nagrody za całokształt dorobku

Przemówienie JMRektora
   Przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego

Nagroda Rady Nauki i Kanclerzy Kolegiów Nauk - prof. dr hab. Przemysław Guzik
   Nagroda Rady Nauki i Kanclerzy Kolegiów Nauk - prof. dr hab. Przemysław Guzik

Nagrody specjalne dla Kierowników najbardziej efektywnych Jednostek UMP
   Nagrody specjalne dla Kierowników najbardziej efektywnych Jednostek UMP

Wykład Młodego Naukowca
   Wykład Młodego Naukowca

Nagrody za rozprawę doktorską
   Nagrody za rozprawę doktorską

Nagroda za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki o zdrowiu
   Nagroda za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Nagroda za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki o zdrowiu
   Nagroda za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
   Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki farmaceutyczne

Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki medyczne
   Nagrody za osiągnięcia indywidualne w dyscyplinie nauki medyczne

Wykład Mistrza
   Wykład Mistrza

Nagrody zespołowe dyscyplina nauki medyczne
  
Nagrody zespołowe dyscyplina nauki medyczne

Nagrody zespołowe dyscyplina nauki farmaceutyczne
   Nagrody zespołowe dyscyplina nauki farmaceutyczne

Nagrody zespołowe dyscyplina nauki o zdrowiu
   Nagrody zespołowe dyscyplina nauki o zdrowiu

Prowadzący Uroczystość
   Prowadzący Uroczystość

Goście

Scena