< Cofnij

Uniwersytet z Wyobraźnią - nowy projekt realizowany na uniwersytecie

Logo Uniwersytet z Wyobraźnią

Już od kilku tygodni realizowany jest na UMP projekt "Uniwersytet z Wyobraźnią", którego głównym celem jest uczynienie naszego Uniwersytetu łatwiej dostępnym dla osób niepełnosprawnych, zarówno pracowników jak i studentów.

W związku z projektem utworzone zostało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, które ma swoją siedzibę w Collegium Stomatologicum (pok. D 132, tel. 61 854-70-93).

W ramach projektu zajmiemy się zarówno dostępnością architektoniczną jak i cyfrową.

W domu studenckim Wawrzynek powstanie winda, zakupione zostaną również krzesła ewakuacyjne umożliwiające skuteczną pomoc osobom niepełnosprawnym w sytuacji zagrożenia.

Strony internetowe uczelni, a także systemy wewnętrzne zostaną zmodyfikowane tak, aby były bardziej przyjazne dla niepełnosprawnych użytkowników.

Już wkrótce rozpocznie działalność Centrum Pomocy Psychologicznej dla studentów niepełnosprawnych, gdzie psychologowie będą pełnili dyżury telefoniczne oraz prowadzili psychoterapię.

Ważną częścią projektu będą szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej, wprowadzające w zagadnienia związane z dostępnością w jej różnorakich aspektach.

Realizacja projektu potrwa do października 2023 roku.