< Cofnij

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Santander Bank Polska rozpoczynają współpracę na rzecz wsparcia edukacji

27 maja br. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Santander Bank Polska S.A. nawiązały współpracę, której celem jest wsparcie społeczności akademickiej. Z ramienia uczelni umowę podpisał Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski, natomiast Santander Bank Polska reprezentował Wojciech Leśniewski, dyrektor Santander Universidades w Polsce.

Nowe możliwości

W ramach tego partnerstwa planowane są: wdrażanie inicjatyw mających na celu poprawę standardów edukacyjnych, wsparcie działań badawczych, wspólną realizację programów rozwojowych, poszerzanie dostępności programów szkoleniowych oraz propagowanie inicjatywy Never Stop Learning. Partnerstwo otworzy nowe możliwości dla społeczności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Studenci, doktoranci, kadra akademicka oraz wszyscy zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji i poszerzaniem wiedzy, będą mieli szansę uczestniczyć w programach wspieranych przez Santander Bank Polska.

Cieszy fakt, że społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie miała możliwość uczestnictwa w globalnych programach realizowanych przez Santander Bank, które przyczynią się do pogłębiania wiedzy, rozwijania swoich umiejętności i kompetencji. Podpisanie umowy daje nam szerokie możliwości współdziałania na wielu polach i jest wyrazem czynnej, a zarazem efektywnej współpracy Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” - powiedział prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

“Od wielu lat Grupa Santander angażuje się w rozwój społeczeństwa realizując współpracę z uczelniami, projekty rozwojowe, szkolenia i stypendia. Wierzymy, że poprzez inicjatywy takie jak ta, wspólnie przyczyniamy się do stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i realizacji celów zawodowych społeczności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” - powiedział Wojciech Leśniewski, dyrektor Departamentu Santander Universidades w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie trwającymi programami na platformie Santander Open Academy.

Santander wspiera w rozwoju

Od 27 lat Santander wspiera społeczeństwo w budowaniu lepszej przyszłości. W 1996 roku Grupa Santander uruchomiła pionierską inicjatywę wspierającą edukację, wejście na rynek pracy i przedsiębiorczość. Dzięki temu wsparcie uzyskało już ponad 1 500 000 osób i firm. Firma zainwestowała w ten cel ponad 2,3 mld euro. Grupa współpracuje z ponad 1200 uczelniami w 26 krajach.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Santander Bank Polska rozpoczynają współpracę na rzecz wsparcia edukacji  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Santander Bank Polska rozpoczynają współpracę na rzecz wsparcia edukacji

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Santander Bank Polska rozpoczynają współpracę na rzecz wsparcia edukacji