< Cofnij

Uniwersyteccy eksperci

Z satysfakcją informujemy, że w wąskim gronie powołanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych znaleźli się przedstawiciele naszej Uczelni.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie reprezentowany przez:
» prof. dr hab. Katarzynę Wieczorowską-Tobis - w dyscyplinie nauk o zdrowiu,
» prof. dra hab. Tomasza Goślińskiego - w dyscyplinie nauk farmaceutycznych,
» prof. dra hab. Marcina Rucińskiego - w dyscyplinie nauk medycznych.

Pełna treść zarządzenia: https://tiny.pl/txzdv