< Cofnij

Uczelniane Laboratorium Koronawirusa

Uczelniane Laboratorium Koronawirusa to jednostka będąca jednym z największych w Polsce laboratoriów diagnostycznych, wyspecjalizowanych w diagnostyce molekularnej wirusa SARS-CoV-2. Laboratorium rozpoczęło swoją działalność 20 marca 2020 roku, po zaledwie 4 dniach przygotowań i łącznie 6 dniach od podjęcia decyzji o jego ustanowieniu. Tak szybki proces decyzyjny oraz zbudowanie od podstaw nowoczesnego laboratorium wirusologicznego były możliwe dzięki wykorzystaniu bazy lokalowej, i w dużej części aparaturowej, Uczelnianego Centrum Aparaturowego.

Po prawie 15 miesiącach codziennej, wytężonej pracy blisko 90 osób: naukowców, diagnostów laboratoryjnych, personelu pomocniczego, studentów i pracowników administracji Uczelniane Laboratorium Koronawirusa pod kierownictwem prof. dra hab. Krzysztofa Książka zawiesza swoją działalność, pozostając jednak w gotowości do ponownego uruchomienia w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Do dnia 30 czerwca  przeprowadzono analizę blisko 376.000 próbek wydając 93.000 wyników pozytywnych. Rekordowa dzienna liczba przebadanych próbek wyniosła 3309 testów w ciągu 24-godzinnego cyklu pracy. W okresie największego natężenia pracy laboratorium pracowało w cyklu całodobowym wydając średnio 2533 wyniki dziennie. Zleceniodawcami badań było kilkadziesiąt placówek ochrony zdrowia z naszego regionu.

Tym jednak, co od samego początku było i jest najlepszym wyznacznikiem jakości pracy naszego laboratorium, jest profesjonalizm, zaangażowanie i poczucie solidarności społecznej jego kadry. Można by rzecz, że unikatową cechą osób, które zgłosiły chęć pracy w laboratorium było to, że nie chciały lub zwyczajnie nie potrafiły stać obojętnie w obliczu rozwijającej się pandemii. Oraz to, że chciały wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla wsparcia lokalnej służby zdrowia i mieszkańców naszego regionu. 

A laboratorium powstało zaledwie w kilka dni - to był naprawdę intensywny czas przygotowań, kompletowania sprzętu, tworzenia procedur i wizyt studyjnych w Sanepidzie. Pomysł utworzenia laboratorium wyszedł od prof. Małgorzaty Kotwickiej, Prorektor ds. Dydaktycznych.

Na apel Władz Uczelni o wsparcie odpowiedziało kilkudziesięciu pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego, od magistrów do profesorów, oraz studentów różnych kierunków i wydziałów. Dominowali wśród nich przyszli diagności laboratoryjni, biotechnolodzy i lekarze. Wkrótce do naszego grona dołączyli pracownicy i studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytutu Chemii Bioorganicznej oraz Instytutu Ochrony Roślin. Studenci wolontariusze obsadzili stanowiska związane z rejestracją pacjentów, a działania administracyjne laboratorium koordynowali i koordynują po dziś dzień delegowani do tych zadań pracownicy administracyjni Uczelni. I to w ich stronę kierujemy słowa uznania i podziękowania w imieniu JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.