< Cofnij

Uczelniane Centrum Aparaturowe 2.0

Baner

Szanowni Państwo,

laboratoria typu core facility są dobrze znanym na całym świecie, nowoczesnym modelem efektywnego wykorzystania infrastruktury badawczej, w oparciu o zasady powszechnego dostępu, optymalizacji wydatków na inwestycje, serwis i szkolenia, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów realizacji badań przez wysokiej klasy specjalistów. Także w naszym kraju prowadzenie prac naukowych z wykorzystaniem potencjału jednostek core facility cieszy się rosnącą popularnością, czego potwierdzeniem jest ustanawianie tego typu laboratoriów w kolejnych instytucjach akademickich i naukowo-badawczych.

W obrębie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jednostką typu core facility jest Uczelniane Centrum Aparaturowe (UCA), w murach którego klinicyści i przedstawiciele nauk podstawowych realizują swe projekty naukowe samodzielnie lub we współpracy z wykwalifikowanym personelem jednostki. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, do realizacji w UCA zgłoszono 19 projektów naukowych z różnych dziedzin nauk medycznych i farmaceutycznych. 11 z nich było lub jest realizowane w specjalistycznych pracowniach UCA, 1 w Pracowni Zwierząt Doświadczalnych, a 7 wykorzystuje aparaturę udostępnianą przez UCA w ramach ustanowionych „wirtualnych ścieżek dostępu”. Wśród projektów, dla których UCA jest miejscem całościowej lub częściowej (często w formule ad hoc) realizacji, 9 uzyskało finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (programy Opus, Sonata, Preludium, Miniatura), 8 finansowanych jest ze środków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (badania statutowe, program Młodzi Naukowcy), a 2 przyznane zostały przez inne podmioty zewnętrzne (Wielkopolskie Centrum Onkologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny). Na chwilę obecną, z możliwości współpracy z UCA skorzystali przedstawiciele 12 jednostek naukowych Uczelni. Najwięcej, bo 5 zespołów, to badacze wywodzący się z jednostek Wydziału Lekarskiego II; 4 zespoły są afiliowane przy Wydziale Lekarskim I; 2 pochodzą z Wydziału Farmaceutycznego, a 1 z Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Plany rozwoju UCA uwzględniają ciągły rozwój potencjału badawczego jednostki, poszerzanie zakresu oferowanych usług oraz ciągłe doskonalenie kompetencji kadry naukowej. W ciągu minionych 12 miesięcy, nastąpiła rejestracja w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uruchomienie Pracowni Zwierząt Doświadczalnych, dołączenie do Polskiej Sieci Biobanków oraz uzyskanie w Ministerstwie Środowiska statusu Zakładu Inżynierii Genetycznej (ZIG) w zakresie niezbędnym do pracy z mikroorganizmami modyfikowanymi genetycznie II kategorii hermetyczności. Aktualnie, jednostka pracuje nad rozszerzeniem statusu ZIG o prawo do zamkniętego użycia organizmów modyfikowanych genetycznie (zwierząt GMO) oraz do uzyskania certyfikatu jakości ISO 17025, pozwalającego na zawiązanie współpracy z sektorem prywatnym. Kadra UCA uczestniczyła w tym czasie w szeregu specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym z zakresu: cytometrii przepływowej, planowania i wykonywania doświadczeń na zwierzętach laboratoryjnych, immunochemii oraz zarządzania przez jakość. Prócz bezpośredniego udziału w realizacji powierzonych badań naukowych, zespół UCA służył także pomocą w zakresie konsultingu naukowego, w tym planowania doświadczeń i przygotowywania aplikacji grantowych.

Ostatni rok był także okresem istotnego wsparcia UCA przez Władze Uczelni pod kątem inwestycji aparaturowych. Jednostka wzbogaciła się w tym czasie w: wielofunkcyjny czytnik płytek oparty o monochromator, ultrawirówkę, mikroskopy proste i odwrócone, elektroporator, zestawy do prowadzenia badań immunoenzymatycznych, wirówki, wytrząsarki oraz autoklaw przelotowy. Z innych jednostek Uniwersytetu Medycznego relokowano do UCA: cytometr przepływowy, automatyczny licznik komórek, zestaw do eutanazji zwierząt za pomocą CO2, procesor tkankowy i stację wymiany klatek. Sfinansowano także naprawę modułu EDS w skaningowym mikroskopie elektronowym.

Korzystając z okazji do podsumowania minionych 12 miesięcy, UCA zaprasza kolejnych badaczy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu do zapoznania się z ofertą naukową jednostki, dostępną na stronie www.uca.ump.edu.pl oraz do rozpoczęcia wspólnych badań. Tym, natomiast, z Państwa, którzy już powierzyli nam swoje projekty, serdecznie dziękujemy.

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!