< Cofnij

Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzymał certyfikat "Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie" przyznany przez Fundację DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska.

Zaangażowanie liderek akcji Pań Agnieszki Bieniewicz i Karoliny Frąckowiak, przychylność władz Uczelni i otwartość środowiska akademickiego pozwoliło na realizację projektu pod hasłem "Powiedz AAAaaa", dzięki któremu potencjalna baza dawców powiększyła się o kolejne 10 453 osoby.

Certyfikat