< Cofnij

Tytuł honorowy

18 listopada w Centrum Kongresowo Dydaktycznym odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Michaelowi P. Shermanowi.

Laudację z okazji nadania tytułu wygłosił profesor Janusz Gadzinowski, kierownik Kliniki Neonatologii naszego Uniwersytetu. Podkreślił zasługi profesora Shermana, który jest neonatologiem, ekspertem w dziedzinie odporności noworodków, mającym wielkie zasługi dla rozwoju tej dziedziny wiedzy w skali światowej. Obecnie jest emerytowanym profesorem w Department of Child Health, School of Medicine, University of Missouri w Columbia w Missouri. Jest autorem ponad 200 prac oryginalnych, opublikowanych w znanych czasopismach medycznych. Jego indeks Hirscha wynosi 32, liczba cytowań ponad 4 tysiące. Jedna z jego prac była cytowana blisko 600 razy!

Jego kontakt z Polską rozpoczął się w 1984 roku współpracą z Children’s Medical Care Foundation w Los Angeles, która sfinansowała stypendia zagraniczne dla 53 polskich neonatologów i 93 lekarzy różnych specjalności pediatrycznych, co miało ogromny wpływ na rozwój i wzrost poziomu opieki nad noworodkami w naszym kraju. Rola jaką profesor Michael P. Sherman odegrał w rozwoju neonatologii w Polsce jest ogromna a poprawa wyników opieki nad noworodkiem w Polsce jest też jego udziałem. Obecnie działalność prof. Shermana wychodzi poza współpracę edukacyjną i kieruje się w stronę naukową. Stale współpracuje z klinikami neonatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i naszego Uniwersytetu.

Osobę profesora Michaela Shermana do nadania mu godności doktora honoris causa rekomendowali z naszej Uczelni profesorowie: Janusz Gadzinowski, Jerzy Szczapa i Marta Szymankiewicz oraz profesor Ryszard Lauterbach z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiegi i profesor Maria Borszewska-Kornacka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W imieniu społeczności Wydziału Lekarskiego II naszej Uczelni o przyjęcie godności doktora honoris causa prosił dziekan, profesor Zbigniew Krasiński, podkreślając, że mimo światowej sławy i szeregu zaszczytów profesor Sherman włożył wiele wysiłku w utrzymywanie stałego związku z naszą uczelnią czym przyczynił się do poszerzenia grona dobrze wykształconych neonatologów i zdobył wielu przyjaciół.

 

Fakty UMP