< Cofnij

Terapeuci zajęciowi dyskutowali o innowacjach

Zdjęcie

2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w terapii zajęciowej. Perspektywa międzynarodowa - nauka, edukacja, praktyka”, zorganizowana w dniach 5-6 marca br. przez Pracownię Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu, przechodzi do historii.

Było to spotkanie ponad 300 naukowców, nauczycieli, studentów, praktyków oraz organizatorów pracy w dziedzinie terapii zajęciowej. Uczestnicy konferencji wysłuchali 65 wystąpień, zapoznali się z 6 plakatami i wzięli udział w 11 warsztatach. W sesji programowej wzięli udział goście zagraniczni reprezentujący kluczowe organizacje naukowe, edukacyjne i zawodowe w Europie: dr Marie-Antoinette van Kuyk-Minis (President of European Network of Occupational Therapy Higher Education); dr Alison Laver-Fawcett (York St John University, Vice Chair of Research in Occupatioanal Therapy and Occupational Science); Ursula Gubler Thomann (ZHAW School of Health Professions, Winterthur, Szwajcaria, Board Member of European Network of Occupational Therapy Higher Education); Joachim Rottenecker (Verbund für Ausbildung und Studium in den Therapieberufen; Verband Deutscher Ergotherapie-Schulen e.V., Niemcy). Sesja programowa ukazała perspektywę międzynarodową w sferze nauki, edukacji i praktyki zawodowej w terapii zajęciowej. To z kolei stało się doskonałym punktem wyjścia do zaprezentowania polskich doświadczeń w sferze badań, nauczania oraz dobrych praktyk.

Bardzo ważnym wydarzeniem konferencyjnym był 2. PoSTer czyli Polski Szczyt Terapii Zajęciowej - spotkanie krajowych środowisk naukowych i edukacyjnych. Tegoroczne obrady uczestników PoSTer-u zostały zdominowane przez dyskusję nad założeniami i kształtem ustawy o zawodzie terapeuty zajęciowego.

Partnerami naukowymi konferencji były następujące organizacje: Council of Occupational Therapists for the European Countries (COTEC), European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE), Research in Occupatioanal Therapy and Occupational Science (ROTOS), Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) - Oddział Poznański, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) - Sekcja Arteterapii oraz Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji.

W zmaganiach organizacyjnych ogromnie wspierali nas nastepujący partnerzy: Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie ds. Zdrowotnych i Społecznych (DPGSV) z Poczdamu; Wydawnictwo Wir, Wydawnictwo Difin, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Wydawnictwo PZWL, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Iskra”; Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Fundacja Czerwone Noski, Klown w Szpitalu, Polska; Rote Nasen, Niemcy; firmy: Hewi Polska; Alrech Medical sp. z o.o; Peka sp. z o.o.

Nasza konferencja nie zaistniałaby bez zaangażowania członków Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego, którym w tym miejscu serdecznie dziękujemy.

» FOTOGALERIA