< Cofnij

Szpital na Polnej Finalistą konkursu Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2020

W czwartek 30 września 2021 roku, podczas uroczystej Gali w auli Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, wręczono nagrody Bezpieczny Szpital Przyszłości - Inspiracje 2020. Szpital na Polnej został Finalistą w kategorii „Innowacje w szpitalu - medycyna - nowatorskie metody leczenia”.

Konkurs organizowany przez Idea Trade  promuje osoby, instytucje, szpitale, organizacje pozarządowe i firmy działające w ochronie zdrowia, które w ubiegłym roku szczególnie zasłużyły się dla popularyzacji nowych rozwiązań i technologii, zwiększając tym samym  bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników szpitali. Projekty oceniane są przez 30-osobową Kapitułę, złożoną z osób zarządzających najlepszymi szpitalami w Polsce. W jej skład wchodzą też zwycięzcy poprzednich edycji. Tegoroczne inspiracje zostały wręczone w 7 kategoriach.

Przewodniczącym Kapituły oraz patronem honorowym konkursu jest dr Marek Tombarkiewicz, dyrektor Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Patronat honorowy nad Inspiracjami 2020 objęli też p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak i dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH - Państwowego Instytutu Badawczego dr hab. n. o zdrowiu Grzegorz Juszczyk.

Szpital na Polnej zgłosił projekt pod nazwą „Histeroskopia w znieczuleniu miejscowym”, który jest realizowany w specjalnie utworzonym, z inicjatywy Pana Profesora Macieja Wilczaka, Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej, a którego celem jest popularyzacja i upowszechnienie mini-histeroskopii wśród pacjentek z zachodniej Polski. Metoda ta pozwala wyeliminować w znacznym stopniu dolegliwości bólowe oraz lęk. Głównymi zaletami jej są: skrócenie czasu hospitalizacji, możliwość wykonania zabiegu u pacjentek obciążanych chorobami przewlekłymi bez konieczności stosowania środków znieczulenia ogólnego, przy wyłączeniu dolegliwości bólowych za pomocą znieczulenia miejscowego, dostępność, redukcja kosztów przeprowadzanych zabiegów oraz - co jest niezwykle ważne - ciągła komunikacja operatora z pacjentką podczas zabiegu.

Metoda ta wpłynęła na zmniejszenie inwazyjności procedury histeroskopii, a także lęku pacjentek przed zabiegami ginekologicznymi i profilaktyką ginekologiczną. Dodatkowo zwiększyła dostępność nowoczesnych i małoinwazyjnych metod leczenia w Wielkopolsce.

Jak podkreśliła Kapituła istotą konkursu jest promowanie zespołów, którzy działają z sercem i pasją, mimo faktu borykania się przez szpitale z wieloma problemami, nie tylko związanymi z pandemią. Członkowie zgłoszonych zespołów to osoby bardzo zaangażowane w swoją pracę, dla których misja pomagania ludziom jest nadrzędna, a ich działania są nowatorskie.

Dyplom