< Cofnij

Szkolenia specjalizacyjne dla diagnostów laboratoryjnych

Zdjęcie

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu został wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w zakresie laboratoryjnej diagnostyki medycznej dla diagnostów laboratoryjnych.

Nabór kandydatów nastąpi w okresie od 15 listopada do 15 grudnia 2018 roku. Liczba miejsc specjalizacyjnych wynosi 30.


Informacja o naborze znajduje się
:
1) na stronie internetowej Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
https://www.poznan.uw.gov.pl/postepowanie-kwalifikacyjne-w-sesji-jesiennej-2018-r
2) w Biurze Pełnomocnika Rektora ds. organizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych:
Katedra i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, sekretariat laboratorium nr 2, ul. Szamarzewskiego 82/84, 60-569 Poznań, tel.  61 854-90-75.