< Cofnij

Szacowne Gremium

Tradycyjnie JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki spotkał się z pracownikami, którzy w 2015 roku zdecydowali się przejść na zasłużoną emeryturę. Dziękując za wieloletnią współpracę, w przedświątecznej atmosferze, JM Rektor pożegnał Szacowne Gremium:

prof. dra hab. Andrzeja Rajewskiego
dra hab. Włodzimierza Paprzyckiego
dr hab. Marię Gryczyńską prof. UM
dra hab. Henryka Lisiaka
dra Zenona Maćkowiaka
mgr Marię Pijanowską
mgra Tomasza Michałkiewicza
mgr Ewę Nowak
mgra Zbigniewa Domaradzkiego