< Cofnij

Święto Uczelni

Uroczyste Posiedzenie Połączonych Rad Wydziałów

Dzień po wspólnej inauguracji roku akademickiego 2018/2019 czterech Uczelni wywodzących się z Uniwersytetu Poznańskiego, w dniu 2 października w murach Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP odbyło się uroczyste posiedzenie połączonych Rad Wydziałów.

To wyjątkowe spotkanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu było okazją do wysłuchania przemówienia JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego, a także momentem docenienia w szczególny sposób osób, których codzienna praca przekłada się na siłę naszej Uczelni. Jedno z najbardziej zaszczytnych wyróżnień przyznawanych przez Senat Uczelni - Złoty Laur Akademicki, z rąk JM Rektora odebrali: prof. dr hab. Jan Żeromski, prof. dr hab. Zygmunt Przybylski i prof. dr hab. Stanisław Czekalski. Sylwetki laureatów przedstawili: Dziekan Wydziału Lekarskiego I prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr hab. Zbigniew Krasiński. W gronie uhonorowanych medalami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za zasługi dla Uczelni znaleźli się: prof. dr hab. Wojciech Dyszkiewicz, prof. dr hab. Jadwiga Jodynis-Liebert i prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska. Prorektor ds. dydaktyki i kształcenia podyplomowego prof. dr hab. Ryszard Marciniak przybliżył sylwetki nagrodzonych Medalami im. Karola Marcinkowskiego: dra Andrzeja Paciorkowskiego i dr hab. Elżbiety Paszyńskiej. Wyróżniony medalem został także pełniący przez 17 ostatnich lat funkcję Dyrektora Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego lek. Jan Talaga. Nagrody im. Władysława Biegańskiego za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze odebrali: prof. dr hab. Jacek Wysocki, dr hab. Marzena Dworacka, prof. UM oraz prof. dr hab. Tatiana Mularek-Kubzdela. Niezwykle ważnym dla Wydziałów momentem było wręczenie dyplomów doktora habilitowanego 30 osobom, które w roku akademickim 2017/2018 ten tytuł uzyskały.

Przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Pani Martynie Piszczek przypadł zaszczyt wręczenia najsympatyczniejszych wyróżnień, przyznawanych przez samych studentów. W tym roku przyjaciółmi studentów zostali, otrzymując nagrodę Amicus Studentium 2018: dr hab. Maciej Cymerys, dr Patrycja Czerwińska, dr Łukasz Skrzypczak i dr hab. Piotr Rzymski. Tytuł Wykładowcy Roku 2018 trafił do: prof. dra hab. Macieja Krawczyńskiego, dr hab. Adrianny Mostowskiej, dr Małgorzaty Kikowskiej i dr hab. Ewy Baum. Z kolei Pan dr Michał Teżyk, z rąk Dziekana Wydziału Farmaceutycznego prof. dra hab. Lucjusza Zaprutko i Pana Michała Równiaka z firmy StatSoft, odebrał nagrodę za najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny Statistica. Praca została napisana pod opieką prof. dr hab. Janiny Lulek (promotor) oraz dra Bartłomieja Milanowskiego (promotor pomocniczy). Nie zabrakło także docenienia pracowników jednostek administracyjnych, którzy swoją pracą wspierają działalność naukową i dydaktyczną. Kapituła pod przewodnictwem prof. dra hab. Edmunda Grześkowiaka nagrodą Zorganizowani 2018 wyróżniła: Panią Joannę Szajerkę oraz Panów: Zbigniewa Mateckiego, Krystiana Turkowiaka i Piotra Ziemaka.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją prof. dra hab. Przemysława Pałki oraz muzycy Dominika Bukowska, Anna Macuk i Radosław Mateja.

Na zakończenie uroczystości JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski życzył wszystkim w nadchodzącym roku akademickim mądrości i przenikliwości, by dla dobra i rozwoju naszej Uczelni, ale i z poszanowaniem tradycji, a także mając na względzie zabezpieczenie autonomii Uniwersytetu, podejmować jak najlepsze decyzje dotyczące ustroju Uczelni, przygotowujące do wyzwań, które stawia Konstytucja dla Nauki.

» FOTOGALERIA