< Cofnij

Summer School 2017

Od 22 do 26 maja odbywała się piętnasta edycja międzynarodowej Summer School in Health Promotion, organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tym razem naszym głównym partnerem był Uniwersytet z Balearów, który ponownie podjął się ugościć uczestników letniego kursu. W tegorocznym projekcie udział wzięli także goście z Niemiec, Belgii i Holandii. Obecne spotkanie było kontynuacją poprzednich edycji Summer School, która odbywała w Poznaniu, Jyväskylä, Braszowie i Esslingen.

Jak co roku tematem przewodnim tegorocznych obrad była promocja zdrowia. Tym razem w sposób szczególny dyskutowano kwestie związane z polityką i edukacją zdrowotną, mającymi kluczowe znaczenia dla kształtowania zdrowia w skali globalnej. Sam tytuł Summer School brzmiał: Health Promotion in all environments: Research, policy and innovative education. Wieloaspektowe ujęcie dyskutowanego tematu zapewnił udział w projekcie specjalistów z zakresu wielu dzień nauk o zdrowiu, w tym zdrowia publicznego, fizjoterapii, pielęgniarstwa, a także socjologii, edukacji i pracy socjalnej. Ujęcie promocji zdrowia z wielu różnych perspektyw pozwoliło przy tym znacząco poszerzyć spektrum zainteresowań studentów.

Jak co roku, formuła letniego kursu obejmowała wykłady, prezentacje studenckie, warsztaty, zajęcia plenerowe i wizytę studyjną w kilku szpitalach. Międzynarodowy i interdyscyplinarny charakter Summer School zapewnił wykładowcom i studentom niepowtarzalną okazję do poszerzenia swojej wiedzy, porównania sytuacji w różnych krajach europejskich i wymiany poglądów.

» Więcej informacji

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie