< Cofnij

Summer School 2016

Jak co roku studenci z Polski, Niemiec, Belgii, Hiszpanii i Holandii w ramach czternastej edycji Summer School in Health Promotion dyskutowali o promocji zdrowia w różnych etapach życia od dzieciństwa po starość.

Od 13 do 17 czerwca odbyła się czternasta edycja Summer School in Health Promotion, organizowana przez Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tym razem naszymi partnerami były uczelnie z Balearów, Flandrii, Esslingen i Tilburga, a w sumie w tegorocznej Summer School udział wzięło 9 wykładowców i 38 studentów z pięciu krajów.

Spotkanie obejmowało wykłady, prezentacje studenckie, warsztaty i gry edukacyjne, wizyty studyjne w poznańskich szpitalach oraz spotkania integracyjne. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję do wymiany poglądów, porównania sytuacji w różnych krajach europejskich, poszerzenia swojej wiedzy, a wszystko to odbywało się w języku angielskim.
Równie ciekawy był program towarzyski, który pozwolił zacieśnić więzy między studentami i wykładowcami. Zwiedzaliśmy poznańską starówkę, kosztowaliśmy tradycyjnej polskiej kuchni i wspólnie kibicowaliśmy naszym reprezentacjom piłkarskim.

Nasz Uniwersytet reprezentowali koordynatorzy Summer School dr Jan Domaradzki z Katedry Nauk Społecznych i dr Ewelina Wierzejska z Pracowni Zdrowia Międzynarodowego oraz liczna grupa 15 studentów WNoZ, którzy wygłosili pięć ciekawych referatów:

1. Weronika Bosińska, Patrycja Kantek, Julia Wołczyńska (zdrowie publiczne III lic.)
Children’s exposure of psychic violence and its impact on their development
2. Oliwia Skibińska, Margerita Sarna (zdrowie publiczne III lic.)
The influence of eating habits on obesity
3. Krzysztof Skibiński, Julia Staszewska, Martyna Sobiś, Aleksandra Starz (fizjoterapia I lic.)
The role of physical activity in different stages of life
4. Zuzanna Nowakowska, Marika Ławniczak, Izabela Szukała (fizjoterapia I lic.)
Physical and mental health of females in pregnancy. A physiotherapist approach.
5. Agnieszka Rechinbach, Katarzyna Holka, Patryk Gałczyński (fizjoterapia I lic.)
Virtual world of anorexia: pro-ana movement in the Internet

Podsumowując przebieg tegorocznego spotkania, koordynatorzy Summer School wytyczyli plan działań na kolejne lata. Zadeklarowano i potwierdzono ustalenia dotyczące organizacji corocznych warsztatów letnich, co pozwala na ich stałe wpisanie w akademickie kalendarium. Ustalono przy tym, że przyszłoroczna Summer School odbędzie się na przełomie czerwca i lipca na Majorce, a w kolejnych latach w Belgii lub Holandii.

Jednocześnie pragniemy wyrazić naszą wdzięczność dla Władz Uczelni i Wydziału Nauk o Zdrowiu za wsparcie i pomoc finansową dla całego projektu, bez których realizacja Summer School nie byłaby możliwa. W sposób szczególny podziękowania składamy Jego Magnificencji Rektorowi UM prof. dr. hab. Jackowi Wysockiemu, Panu Dziekanowi WNoZ prof. dr. hab. Włodzimierzowi Samborskiemu, Panu Kanclerzowi mgr. Bogdanowi Poniedziałkowi, Pani Kwestor mgr Barbarze Łakomiak oraz Pani Kierownik Dziekanatu WNoZ Agnieszce Ciesielskiej.

dr Jan Domaradzki
Koordynator Summer School

 

Summer School

Summer School

Summer School