< Cofnij

Stypendyści Miasta Poznania

Zdjęcie

Decyzją Rady Akademickiego i Naukowego Poznania pod przewodnictwem prof. Andrzeja Legockiego po raz 14. przyznano stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy podjęli studia na poznańskich uczelniach.

W tym roku akademickim ze wsparcia naukowego skorzysta łącznie 28 studentów, w tym 8 osób, które wybrały kształcenie w murach naszej Uczelni. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w piątek 22 października, z udziałem Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dra hab. Michała Nowickiego.

Serdecznie gratulujemy!

» Więcej informacji