< Cofnij

Stypendium Fundacji Humboldta dla prof. UMP Marcina Moskalewicza

dr hab. Marcin Moskalewicz

Z satysfakcją informujemy, że prof. UMP Marcin Moskalewicz, kierownik Pracowni Filozofii Zdrowia Psychicznego w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych naszego Uniwersytetu uzyskał 18-miesięczne stypendium badawcze Fundacji Humboldta. Dzięki uzyskanemu stypendium prof. UMP Marcin Moskalewicz będzie prowadził badania na Uniwersytecie w Heidelbergu pod kierunkiem prof. dr. dr. Thomasa Fuchsa. Projekt dotyczy zaburzeń doświadczenia czasu pacjentów z uzależnieniami oraz chorobą afektywną dwubiegunową.

Badania sytuują się w obszarze psychopatologii fenomenologicznej, a prowadzone będą w oparciu o metody heterofenomenologiczne tzn. odnoszące się do głębokich przeżyć pacjentów zobiektywizowanych do postaci danych trzecioosobowych ujętych w skalach ilościowych. W ujęciu fenomenologicznym istotą stanów depresyjnych oraz maniakalnych jak również uzależnień jest dezintergracja temporalnej struktury doświadczenia. Wiedza na temat częstości występowania oraz dotkliwości skutków owej dezintegracji w sensie subiektywnym jest jednak znikoma. W projekcie zastosowany zostanie kwotowy dobór próby pod kątem m. in. nasilenia symptomów w celu porównania rozkładów zaburzeń doświadczenia czasu z obrazem klinicznym w/w chorób. Wyniki projektu przyczynią się do lepszego zrozumienia doświadczeń pacjentów oraz mają potencjalne znaczenie diagnostyczne dla psychiatrii.

Gratulujemy i życzymy owocnego naukowo wyjazdu!